Algemene informatie
Speeltijden;  20.00 - 22.00 uur
Contributie;  85,00
Speeldata;

Iedere donderdagavond met uitzondering van feestdagen
Contact;
bcgeestmerambacht@gmail.com
Afmeldingen voor het nieuwe seizoen dienden schriftelijk voor 1 juli 2019 bij de penningmeester te zijn aangegeven. Op het te laat afmelden wordt 10 euro administratie-kosten verrekend.
Heeft u interesse in een cursus EHBO?
Met enige regelmaat worden zij aangeboden in onze eigen gemeente Langedijk.
Neem contact op met dhr. T Beers 06-42962477 of mail tonbeers@hotmail.com
De kosten van een cursus EHBO worden veelal vergoed door uw zorgverzekering.