Als je lid wilt worden van badmintonvereniging Geestmerambacht kun je elke donderdagavond langskomen en een inschrijfformulier meekrijgen eventueel direct invullen en afgeven.Iemand die zich wil afmelden bij de vereniging kan dit schriftelijk doorgeven aan de penningmeester/ledenadministrateur door een
e-mail te zenden naar bcgeestmerambacht@gmail.com.
Aanmelden